NAR 7.c

Lom svetlobe ter Leče in oko (2.poglavje), Zvok in valovanje (3.poglavje) ter Virusi, bakterije in glive (4.poglavje).