NAR 7.c

Ocenjujem znanje 5. in 6. poglavja: Gradbeni tipi in razvrščanje živali ter Prebava, dihanje, izločala in prenos snovi po telesu.