Izbrani izbirni predmeti za šolsko leto 2018/2019

OBVEZNI PREDMETI učitelj razred
Nemščina                     NI2, NI3 Irena Žakelj 8., 9.
Španščina                    ŠI1,  ŠI2 Vida A. Pondelek 7., 8., 9.
Likovno snovanje        LS1, LS2, LS3 Andrej Mivšek 7., 8., 9.
IŠ –  odbojka               IŠO Polona Maček 9.
Šport za sprostitev      ŠSS Bogdan Erznožnik, Polona Maček 7.
Šport za zdravje          ŠZZ Bogdan Erznožnik, Polona Maček 8.
Organizmi v naravi in  ONA Julijana Gantar 7.
Raziskovanje org. v dom. okolju  ROD Julijana Gantar 8.
Kemija v življenju                   KEŽ Lili Justin 9.
Poskusi v kemiji                     POK Lili Justin 8.
Načini prehranjevanja          NPH Mojca Miklavčič 8.
Sodobna priprava hrane      SPH Mojca Miklavčič 7.
Obdelava gradiv LES             OGL Ina Čarić 7.
Obdelava gradiv KOVINE     OGK Ina Čarić 9.
     
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI          učitelj razred
Računalništvo              nip rač Gregor Podviz 4., 5.
Tehnika                         nip teh Ina Čarić 4., 5., 6.
Šport                              nip špo Miha Mlinar 4., 5., 6.
(Skupno 70 obiskov, današnjih obiskov 1)