Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2018/2019

OBVEZNI PREDMETI UČITELJ RAZRED
Nemščina                     NI1, NI2, NI3 Irena Žakelj 7., 8., 9.,
Francoščina                 FR1 Betka Pišlar 7., 8.
Španščina                    ŠI1, ŠI2 Vida A. Pondelek 7., 8.,9.
Likovno snovanje        LS1, LS2, LS3 Andrej Mivšek 7., 8., 9.
Kritično mišljenje        FIK Adelina Poljanšek 7.
Jaz in drugi                  FIJ Adelina Poljanšek 8., 9.
Retorika                        RET Maja Brezovar 9.
IŠ –  odbojka               IŠO Polona Maček 9.
IŠ – nogomet               IŠN Jasmina Zalar 9.
Šport za sprostitev      ŠSS Bogdan Erznožnik, Polona Maček 7.
Šport za zdravje          ŠZZ Bogdan Erznožnik, Polona Maček 8.
Organizmi v naravi in  ONA Julijana Gantar 7.
Raziskovanje org. v dom. okolju  ROD Julijana Gantar 8.
Kemija v življenju                 KEŽ Lili Justin 9.
Poskusi v kemiji                    POK Lili Justin 8.
Načini prehranjevanja                   NPH Mojca Miklavčič 8.
Sodobna priprava hrane      SPH Mojca Miklavčič 7.
Klaviatura in računalnik       KR1 Andrej Žakelj 7.
Obdelava gradiv LES             OGL Ina Čarić 7.
Obdelava gradiv UMETNE MASE   OGU Ina Čarić 8.
Obdelava gradiv KOVINE     OGK Ina Čarić 9.
Robotika v tehniki                RVT Ina Čarić 8., 9.
Urejanje besedil                   UBE Gregor Podviz 7., 8.
Multimedija                           MME Andrej Mivšek 8., 9.
     
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI          učitelj razred
Računalništvo              nip rač Gregor Podviz 4., 5.
Tehnika                        nip teh Ina Čarić 4., 5., 6.
Šport                            nip špo Miha Mlinar 4., 5., 6.