7.a,b.c – NAR

Teme, ki bodo vključene v pisno ocenjevanje znanja bodo:

  1.  3. poglavje: Bakterije, protisti in glive,
  2.  4. poglavje: Živali,
  3.  5.poglavje: Prebavila, dihala, izločala ter obtočila.

Related Images: