SVET ZAVODA

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole ter trije predstavniki staršev.


PREDSTAVNIKI DELAVCEV

1. Vehar Suzana – predsednica
2. Brezovar Maja
3. Pečelin Vlasta
4. Reven Karmen
5. Zajc Silva

PREDSTAVNIKI STARŠEV

1. Rampre Erznožnik Maja  –  namestnica predsednice
2. Kopač Tomaž
3. Lukančič Simon

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA IN LOKALNE  SAMOUPRAVE

1. Novak Boris
2. Justin Jerman Maja
3. Podobnik Matija


Zapisniki sveta zavoda 2019/2020

Zapisnik 7. seje Sveta šole z dne 01.10. 2019

Zapisnik 8. seje Sveta šole z dne 10. 03. 2020


Zapisniki sveta zavoda 2018/2019

Zapisnik 5. seje Sveta šole z dne 4.10.2018

Zapisnik 6. seje Sveta šole z dne 12.3.2019


Zapisniki sveta zavoda 2017/2018

Zapisnik 1. seje Sveta šole z dne 28.9.2017

Zapisnik 2. seje Sveta šole z dne 5.3.2018

Zapisnik 3. seje Sveta šole z dne 15.5.2018

Zapisnik 4.seje Sveta šole z dne 5.6.2018


Zapisniki sveta zavoda 2016/2017

Zapisnik 10. seje Sveta šole z dne 5.10.2016

Zapisnik 11. seje Sveta šole z dne 9.3.2017

Zapisnik 4. korespondenčne seje z dne 24.4.2017


 

Zapisniki sveta zavoda 2015/2016

Zapisnik 7. seje 2015/2016

Zapisnik 8. seje 2015/2016

Zapisnik 3. korespondenčne seje z dne 21.4.2016

Zapisnik 9. seje 2015/2016


(Skupno 898 obiskov, današnjih obiskov 1)