9.R Tehniški dan

Tehniški dan Obdelava kamna in poklicno usmerjanje za učence devetega razreda – obisk podjetja Marmor Hotavlje. Učenci s sabo obvezno prinesite:

-ŠKORNJE (za ogled kamnoloma)!
-TRDO PODLAGO za pisanje in PISALO