Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024

predmet učitelj razred
Nemščina                       NI1, NI2, NI3 Sabina Kramer 7.; 8.; 9.
Španščina                      ŠI1 Vida A. Pondelek 7.
Likovno snovanje          LS1, LS2, LS3 Andrej Mivšek 7.; 8.; 9.
Kritično mišljenje         FIK Petra Cankar 7.
Etična raziskovanja     FIE Petra Cankar 8.
Jaz in drugi                    FIJ Petra Cankar 9.
Verstva in etika            VE1, VE2, VE2 Timotej Trček 7.; 8.; 9.
IŠ –  odbojka                 IŠO Polona Maček 9.
IŠ – nogomet                 IŠN Jasmina Zalar 9.
Šport za sprostitev       ŠSS B. Erznožnik, P. Maček 7.
Šport za zdravje           ŠZZ B. Erznožnik, P. Maček 8.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami                    VNN Timotej Trček 7.; 8.; 9.
Organizmi v naravi in    ONA Julijana Gantar 7.
Raziskovanje org. v dom. okolju  ROD Julijana Gantar 8.
Kemija v življenju                   KEŽ Lili Justin 9.
Poskusi v kemiji                      POK Lili Justin 8.
Načini prehranjevanja            NPH Mojca Miklavčič 8.
Sodobna priprava hrane        SPH Mojca Miklavčič 7.
Obdelava gradiv  LES              OGL Janko Mlinar 7.
Obdelava gradiv UMETNE MASE   OGU Janko Mlinar 8.
Obdelava gradiv KOVINE       OGK Janko Mlinar 9.
Robotika v tehniki                  RVT Sabina Šubic 8., 9.
Ansambelska igra                 ANI Tina Martinčič 7.; 8.; 9.
Sonce, Luna in Zemlja         SLZ Petra Zakrajšek 7., 8., 9.
nip rač Martina Jurman 4.
nip rač Tine Kristan 5.
nip teh Janko Mlinar 4.; 5.; 6.
nip špo Miha Mlinar 4;, 5.; 6.
nip nem Sabina Kramer

4.; 5.; 6.

  • PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV 7.r
  • PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV 8.r
  • PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV 9.r
  • NIP – RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA
(Skupno 7.473 obiskov, današnjih obiskov 1)