6.b – zdravniški sistematski pregled

Sistematski pregled poteka v ZD Žiri, Ambulanta Polhek (pritličje). Učenci na pregled počakajo PRED zdravstvenim domom; obvezne so maske.

S seboj prinesejo zdravstvene kartice, dekleta pa tudi cepilne knjižice in soglasja staršev. Na pregled prihajajo samo ZDRAVI učenci.

O točni uri pregleda bodo učenci obveščeni v šoli – vsak dobi list z datumom in uro pregleda.