Naziv »Kulturna šola 2017« za obdobje 2017 – 2022

Naziv »Kulturna šola 2017« za obdobje 2017 – 2022

Naziv Kulturne šole se podeljuje na podlagi razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Upoštevajo se dosežki in dejavnosti triletnega obdobja. Naziv pridobijo tiste šole, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti. Letos smo se drugič  prijavili na razpis in uspešno prestali kandidacijski postopek.

Osnovna šola Žiri je na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih kriterijev dosegla ustrezno raven  in si tako pridobila naziv kulturna šola »Kulturna šola leta 2017« za obdobje 2017 – 2022.

Žehta: od pranja do jezikanja

Žehta: od pranja do jezikanja

Z dogodkom, ki se bo odvijal v Starih Žireh pri perišču Na studencu v petek, 29. 9. 2017 ob 18. uri, želimo opozoriti na pomen naše (ne)materialne kulturne dediščine. Ne glede na to, v kakšni obliki jo srečujemo in spoznavamo, nas vedno bogati in nam daje nekaj novega. Tako bo prikazani izseki v letu 2017 zaključene osnovnošolske raziskovalne naloge kot tudi krajši kulturni program v izvedbi učencev OŠ Žiri in otrok vrtca pri OŠ Žiri.

Šolska predstavitev sovpada s sloganom Dnevov evropske kulturne dediščine Voda od mita do arhitekture. Raziskovalna naloga namreč prinaša vpogled v tradicionalne in utečene postopke pranja perila v Žireh pred uvedbo pralnih strojev, kjer je bila težava predvsem v arhitekturi/dostopnosti naravne dobrine, kateri je posvečena letošnja tema – vodi; spremljevalni kulturni program pa bo predstavil mitološko in drugo umetnostno izročilo, ki kot osrednji motiv oz. temo predstavlja žehto.

Dogodek je namenjen spoznavanju materialne, npr. pripomočki za pranje perila, in nematerialne kulturne dediščine, npr. izvajanje postopka pranja ter besedno/umetnostno izročilo naših prednikov.

SLOVO DEVETOŠOLCEV

SLOVO DEVETOŠOLCEV

Čas mineva in iz »prvih črvov« ste zrasli v devetošolce. Poslovili ste se od osnovnošolskih klopi in imeli smo se lepo. Želimo, da hodite po neznanih poteh, da odkrivate novo in pustite sled. Vedno gradite na znanju.

Stran 2 od 212